dimarts, 25 de juny de 2013

Dia 270 - Any 3 // Day 270 - Year 3


Càlcaria numulítica, també coneguda com a "Pedra de Girona", d'un esglaó de la Catedral.


Calcaria nummulitica rock, also known as "Stone of Girona" on a step at the Cathedral.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els vostres comentaris sempre m'alegren!

Your comments make me smile!