diumenge, 30 de desembre del 2012

Dia 93 - Any 3 // Day 93 - Year 3

L'any està a punt d'acabar, així que és hora de fer

El primer propòsit era "Llegir, llegir més, bastant més!" i em vaig posar la xifra de 12 llibres.
Bé, no n'he llegit 12, però n'he llegit 8 i estic llegint-me el novè.
Tot i no haver assolir l'objectiu específic, si que he aconseguit l'objectiu general
de llegir més. En realitat, bastant més del que portava fent durant els últims anys.
Així que ja és tota una victòria.

El segon propòsit era "Gastar menys!".
Crec que aquest objectiu l'he assolit més o menys {tot i que potser els meus pares no hi estarien d'acord}.
Si res més no, he sigut més conscient de amb què em gastava els diners,
i ho he fet amb coses que realment volia {anar al teatre, al cinema a la fresca...} o necessitava {la compra bàsica per menjar},
i no comprant-me el dinar al bar perquè no m'havia preparat el tapper.
És a dir, potser, estalviar no he estalviat més, però si que crec que he gestionat millor els diners.

Com a resum, dir que tenir publicats els meus propòsits d'any nou m'ha ajudat a treballar per complir-los.
Així que crec que també ho hauré de fer amb els de 2013.
Ja els sé, aviat els publicaré.

I vosaltres, que heu complert els vostres propòsits?


The year is almost over, so it's time to
see how I've done with my New Year's resolutions.

The first resolution was to "Read, read more, much more!"
and I fixed a goal of 12 books.
Well, I have not read 12, but I have read 8 and I'm currently reading the ninth.
Despite not achieving the specific goal, if I achieved the overall objective
to read more. In fact, much more compared to what I have been reading in recent years.
So it's a victory for me.

The second resolution was to "Spend less!".
I think I have achieved that goal more or less {although my parents might not agree}.
At least, I've been more aware on what I spend my money,
and I did it on things I really wanted {going to the theater, outdoor cinema ...} or needed things {grocery shopping}
but not buying my lunch at the cafeteria because I was too lazy to prepare a to-go lunch.
That is, perhaps, I haven't saved more that usually, but I think I did better on managing money.

In short, having my New Year's resolutions published encouraged me to work to achieve them.
So I think I will also publish  my resolution for 2013.
I already know them, I will publish them soon.

And you, have you accomplished your resolutions?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els vostres comentaris sempre m'alegren!

Your comments make me smile!