dissabte, 9 d’octubre del 2010

Dia 12

7 hores amb talons al Cu-Cut = peus bruts i destrossats.


7 hours working at Cu-Cut {a bar} with high-heels = dirty and sore feet.

2 comentaris:

Els vostres comentaris sempre m'alegren!

Your comments make me smile!