dilluns, 28 de maig de 2012

Dia 243 - Any 2

L'olivera del patí ja està ben florida...
... i el meu pare que espera amb candeletes les olives!


Our garden olive tree is all in bloom...
... and my father is anxiously awaiting for the olives!

1 comentari:

Els vostres comentaris sempre m'alegren!

Your comments make me smile!