dijous, 4 d’abril de 2013

Dia 188 - Any 3 // Day 188 - Year 3

Font: google imatges.  // Source: google images.
Que precisament no seria passar-me la tarda preparant històries clíniques
ni acabant el diari de pràctiques per l'examen de dilluns.


Which won't be exactly spending the afternoon preparing my medical cases
and finishing my internship's diary for the exam next Monday.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els vostres comentaris sempre m'alegren!

Your comments make me smile!