dimecres, 2 de gener de 2013

Dia 96 - Any 3 // Day 96 - Year 3


Propòsits d'Any Nou

Fer exercici.
Anar a córrer un mínim de tres cops a la setmana, però si pot ser més millor.
I és perfecte perquè ja tinc parella amb qui anar-hi i així motivar-nos mutuament.
Fer abdominals cada nit abans d'anar a dormir.


Menjar més sa.
Menjar més verdures i menys pasta. Més peix i menys carn.
Controlar una mica les quantitats, tot sovint m'atipo fins a rebentar.


Controlar les despeses.
Aquest any, vull seguir vigilant una mica les meves despeses,
i per fer-ho encara millor, he decidit apuntar-me ho tot.
I així a final de mes poder fer balanç.


Llegir algun llibre.
Intueixo que aquest serà un any enfeinat,
però m'agradaria poder tatxar algun llibre més de la llista.
Em fa especial gràcia llegir els que són en anglès.


Fer tot el possible per complir els propòsits anteriors.
Sé que ni haurà que em costaran,
però vull poder fer un bon balanç a final d'any.


Quins són els vostres propòsits?New Year's Resolutions


To exercise.
Go jogging at least three times a week, but if it's more, much better.
And it's perfect  because I already have a running mate so we can motivate each other.
To do ab exercisesvery night before bedtime.


To eat more healthy.
To eat more vegetables and less pasta. More fish and less meat.
Also to control meal quantities a little bit, too often I feel too full after eating.


To control expenses.
This year, I want to continue being a little bit careful about my expenses,
and to make it even better, I decided write all them down.
So at the end of each month I can check it out.


To read some book.
This, I suspect, will be a busy year,
but I would like to be able to mark off some book from the list.
I am looking forward to read the ones in English.


To work hard to accomplish the above resolutions.
I know some will mean hard work and effort from me,
but I want to have a good balance at year end.


Which are your resolutions?
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els vostres comentaris sempre m'alegren!

Your comments make me smile!